Ledera AB - Leadership & Development

Vi hjälper er förändra!

Ledera är ett oberoende konsultbolag som arbetar med att hjälpa sina kunder med förändringsprocesser med fokus på ledarskap och utveckling. Ledera har bred erfarenhet av förändringsledning, projektledning, organisationsutveckling, verksamhetstyrning, ledarskap, ekonomi och IT och ekonomi och kan därmed bidra i de olika steg som en förändringsprocess innebär.