Leadership

&

Development

Vi hjälper er förändra!

Större förändringsprojekt ställer stora krav på Change Management. Inom affärssystemsprojekt rör det sig ofta om processförändringar, organisationsförändringar eller strukturförändringar som krävs för att ett nytt affärssystem skall ge önskade mål och effektiviseringar. För att förväntade effekter skall uppnås på kort och lång sikt måste Change Management vara en naturlig del i projektet.

Ledera har den kompetens och certifiering som krävs för att tillföra rätt kompetens till kundens organisation i förändringsprojekt.