Leadership

&

Development

Vi hjälper er förändra!

Större förändringsprojekt som t.ex. affärssystemsprojekt innebär en stor förändringsprocess som ställer stora krav på den egna organisationen. För ett lyckat resultat krävs tydliga ramar, styrning och kommunikation. Projektledningen måste ha förmåga och erfarenhet av att leda den interna organisationen samt att styra externa konsultinsatser. Det krävs även förmåga att beskriva och utvärdera verksamhetens processer och att säkerställa att önskat resultat uppnås. Den specifika kompetens som behövs för detta saknas ofta inom företaget och den behövs oftast bara för att genomföra ett specifikt projekt. Att tillföra en extern, oberoende projektledare med erfarenhet från liknande projekt innebär en trygghet för kunden.

Ledera har flerårig erfarenhet av projektledning för större och internationella affärssystemsprojekt (i huvudsak Microsoft Dynamics AX) och kan tillföra den kompetens som krävs för att komplettera kundens egen projektorganisation.